Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2024 roku we wszystkich Sołectwach Gminy Krosno Odrzańskie odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zachęcamy wszystkich mieszkańców poszczególnych Sołectw do czynnego udziału w wyborach.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/Komunikaty_i_ogloszenia/