Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., wykonawca zadania „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku Placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim" informuje, że z dniem 28 września 2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 29 oraz na drogach gminnych zlokalizowanych wokół Placu Św. Jadwigi Śląskiej. Wszystkich kierujących prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące oznakowanie.