Przechodząca przez naszą Gminę fala wezbraniowa na Odrze przekroczyła już stan alarmowy i wynosi 375 cm. Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu przewiduje, że poziom wody może wzrosnąć o około 50 cm powyżej stanu alarmowego i wyniesie ok. 399 cm. Taki stan powoduje wylewanie się wody na łąki na polderze połupińskim oraz zagrożenie występowania lokalnych podtopień w najniżej położonych terenach naszego miasta. Sytuacja powodziowa jest na bieżąco analizowana a kolejne komunikaty dotyczące aktualnego stanu Odry oraz ewentualnych zagrożeń będą przekazywane mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie.