Od 12 do 16 lipca (poniedziałek - piątek) od 16.00 do 20.00 w Urzędzie Miasta, przy ul. Parkowej 1 dyżurować będzie rachmistrz spisowy. Zapraszamy do skorzystania z okazji i wypełnienia obowiązku, jakim jest udział w spisie powszechnym. Wypełnienie arkuszu spisu trwa około 10 minut. Niezbędna do tego jest znajomość nr PESEL swojego i domowników.