Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim nadal funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę.

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie ‑ właścicielom domów jednorodzinnych, aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” o środki na wymianę m.in. starych nieekologicznych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe). Nasze działania polegają w szczególności na:

- wsparciu w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji już przed podjęciem pierwszych kroków, a nawet planów inwestycyjnych, gdyż (jak pokazuje doświadczenie) bardzo często podejmowane są decyzje niezgodne z regulaminem programu „Czyste Powietrze”, co skutkuje brakiem możliwości otrzymania dotacji.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za ich zgodność ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Konsultacje w punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach:

- poniedziałek – od godziny 13:30 do 16:30;

- od wtorku do czwartku – od godziny 13:30 do 15:30;

- piątek – od godziny 13:30 do 14:30.

Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu spotkania – tel. 502 624 612.

W uzasadnionych przypadkach konsultacja wstępna, może się odbyć w miejscu planowanej inwestycji.