Informujemy, że na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl jest dostępny harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych na II półrocze 2016 roku.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych