Rok 2015 pod względem finansowym był dla Gminy, podobnie jak rok 2014, bardzo dobry. Udało się zrealizować założenia przewidziane w budżecie, a co więcej, wypracować nadwyżkę. Nie dziwi zatem fakt, że podczas poniedziałkowej sesji Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.


Systematyczna walka z zadłużeniem bez zaciągania kredytów przy jednoczesnym realizowaniu kolejnych inwestycji i wzroście przychodów – to model działania, który od kilku lat przyświeca krośnieńskiemu samorządowi. A co więcej – przynosi efekty. „Zaciskanie pasa” nie oznacza bowiem zastoju Gminy, o czym świadczą liczne inwestycje, realizowane dzięki sukcesywnemu pozyskiwaniu środków unijnych, a także rozsądnym dysponowaniem gminnym budżetem.
Działania te zostały docenione już przed rokiem. Wówczas burmistrzowi Markowi Cebuli po raz pierwszy, odkąd piastuje ten urząd, Radni jednogłośnie udzielili absolutorium. – To ogromny sukces całego zespołu i efekt ciężkiej pracy dla dobra naszych mieszkańców – podkreślał wówczas.
Już wtedy zadanie było arcytrudne, bowiem jeszcze w 2010 r. zadłużenie Gminy wynosiło blisko 30 mln zł. Wówczas podjęto stanowcze kroki, aby je zniwelować, kontynuując jednocześnie rozwój Krosna Odrzańskiego. W kolejnych latach systematycznie spłacano dług, który obecnie udało się zniwelować niemal o połowę (na koniec 2015 r. wynosił on niewiele ponad 16,6 mln zł).
Budżet realizowany w minionym roku był trudny także ze względu na swój deficytowy charakter. Ta sztuka jednak się udała, o czym świadczy m.in. wypracowana nadwyżka. I tak w 2015 r. Gmina odnotowała dochody na poziomie ponad 55,202 mln zł przy wydatkach na łączną kwotę 53,861 mln zł. Na inwestycje z budżetu Gminy przeznaczono ponad 4,575 mln zł, pozostałe środki pozyskiwano dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Mimo deficytowego charakteru budżetu, lista zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji robi wrażenie. Budowa i remonty dróg, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie, II etap przebudowy Targowiska, rozbudowa monitoringu miejskiego, dalszy rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, a przede wszystkim ukończenie największego przedsięwzięcia w dotychczasowej historii Gminy, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, to zaledwie kilka przykładów. – Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie po kolejnym roku ciężkiej, wytężonej pracy wszystkich urzędników i kierowników jednostek podległych. To dowód na to, obraliśmy dobry kierunek. Teraz skupiamy się już na realizacji kolejnych wyznaczonych celów – podsumowuje burmistrz.

13516367_1161158087269456_3131512310642059681_n
13516367_1161158087269456_3131512310642059681_n
13537693_1161158083936123_8747978491765410068_n
13537693_1161158083936123_8747978491765410068_n
13509019_1161158043936127_1097388080699975770_n
13509019_1161158043936127_1097388080699975770_n