W związku z planowanym na dzień 16 sierpnia 2016 r.  rozpoczęciem robót budowlanych polegających na montażu 25 szt. punktów oświetleniowych przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice, uprzejmie informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu. Planowany termin zakończenia prac: 31 sierpnia 2016 r.