Akcja „Stop Dopalaczom” ma na celu uświadomienie młodym ludziom, jak poważne konsekwencje wiążą się z zażywaniem środków psychoaktywnych. Gmina Krosno Odrzańskie bardzo chętnie włączyła się do kampanii organizowanej przy współpracy z „Gazetą Lubuską”.

Kampania ma na celu informowanie młodzieży, do czego prowadzi sięganie po dopalacze, dlaczego należy ich unikać. W każdym organizowanym spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną udział biorą wykwalifikowani terapeuci, którzy naświetlają problematykę, a przede wszystkim tłumaczą, jak zgubne konsekwencje niosą za sobą eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi.
22 września uczniowie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim oraz Zespołu Szkół w Wężyskach, nie tylko uważnie słuchali informacji dotyczących zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy. Pod koniec spotkania do ich rąk trafił komiks „Mocarz”, którego lektura ma dobitniej ukazać konsekwencje korzystania z substancji toksycznych jakimi są dopalacze.


Więcej na: http://www.gazetalubuska.pl/stop-dopalaczom/a/gminy-krosno-odrz-i-dabie-przylaczyly-sie-do-akcji-stop-dopalaczom,10658341/
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?
Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonuje „Punkt U” – poradnia dla osób i rodzin, w których problemem są substancje psychoaktywne. Specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień udzielą informacji na temat diagnozy, nawiążą kontakt z ośrodkami leczącymi, zmotywują do podjęcia leczenia, udzielą wsparcia po zakończeniu leczenia oraz zaplanują pomoc dla wszystkich członków rodziny.
Adres placówki: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDYK” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Słonecznej 1/3.
Zadanie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2011-2016.

GL3

GL4

GL2