W połowie 2018 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, na mocy której teren całego kraju objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej (powstała Polska strefa inwestycji). Pozwala to ubiegać się o ulgę podatkową i preferencyjne warunki dla każdej firmy, w każdym mieście czy gminie.

Nowe przepisy zawierają szczególne regulacje, które umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw.
Obszarem, na którym znajduje się Gmina Krosno Odrzańskie zarządza Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Dla Gminy Krosno Odrzańskie decyzja wydawana będzie na 12 lat. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego.
Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Decyzja o wsparciu jest wydawana przez K-SSSE na nowe inwestycje związane z:
- założeniem nowego przedsiębiorstwa,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Szczegóły dotyczące udzielania wsparcia oraz niezbędne dokumenty pozwalające aplikować o zwolnienie z podatku poniżej.

prezentacja [POBIERZ]
kalkulator opłat za zarządzanie [POBIERZ]
wniosek o wydanie decyzji [POBIERZ]