Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., oferuje poręczenia wadialne, jako realną pomoc  przedsiębiorcom startującym w przetargach publicznych. Produkt przygotowano również z myślą o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości w dobie pandemii covid-19 na terenie województwa lubuskiego.

Program umożliwia potencjalnym uczestnikom przetargów uzyskanie wsparcia w postaci poręczenia wadium przetargowego. Poręczenia wadialne mają formę pakietu z limitem do 1.000.000,00 zł. Oferta skierowana jest do  wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

Korzyści wynikające z poręczenia:

·        brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki,

·        możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie,

·        szybka decyzja – przyznanie pakietu do 2 dni roboczych, poręczenie konkretnego przetargu w ramach pakietu 1 dzień roboczy,

·        minimum formalności i niskie koszty poręczenia

„Pakiet wadialny” udzielany jest przedsiębiorcy bezpłatnie!

W ramach bezpłatnego pakietu pobierane są jedynie prowizje za indywidualne poręczenie zapłaty konkretnego wadium.

Wszelkie informacje na temat poręczeń wadialnych można uzyskać pod nr tel. 68 323 96 00, lub na stronie internetowej www.lfpk.pl.

- vadia-3.jpg