Przypominamy, iż przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2020.

 

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim lub przesłać na adres:

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

 

Wzór oświadczenia oraz instrukcja wypełniania druku na:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/131/Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych_w_roku_2020_0D_0A/?fbclid=IwAR2orFPqJm0ip4m11A7qIojNq5uLStGW8j2TjI-RcP88AK2LmxJiGNDKTlI