26 stycznia weszła w życie ustawa, która pozwala samorządom na zwolnienie przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy uiścili jednorazowo opłatę za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z części tej należności.

 Wobec powyższego Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 28 stycznia br. podjęła uchwałę, przyznając na jej podstawie maksymalny dopuszczalny prawem wymiar bonifikaty w wysokości 99%. Wynika to z faktu literalnego brzmienia przepisu art. 31zzca u.COVID-19 mówiącego, że rada gminy może postanowić o zwrocie wyłącznie części pobranej opłaty, a nie całej opłaty za dany rok.

Więcej informacji na ten temat udziela Pani Anna Jakubczak, Podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, tel. 68 410 97 43.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. oraz zwrotu części tej opłaty.