Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty (II rata) za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 maja 2016 roku.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055 lub w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.