Lubuscy przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych. Składanie wniosków potrwa do 22 września 2017 r.
O dotację mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz operujące w jednej z niżej wymienionych branż:

● zielona gospodarka (przedsiębiorstwa związane z biogospodarką oraz technologiami środowiskowymi, świadczące usługi laboratoryjne, projektowe oraz wspomagające),
● zdrowie i jakość życia (firmy działające w branży turystyki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne lub trudniące się produkcją/sprzedażą zdrowej żywności),
● innowacyjny przemysł (przemysł ICT, metalowy, motoryzacyjny, wydobywczo - energetyczny, drzewny, meblarski i papierniczy).

Dofinansowanie będzie udzielane w trybie konkursowym w wysokości do 85% kosztów związanych z udziałem w zagranicznych targach i misjach gospodarczych.
Średnia wysokość grantu wynosi 55.000 zł.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie: www.dc-export.pl


Dla wszystkich zainteresowanych zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, 06.09.2017 r. w Zielonej Górze oraz 07.09.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

lubuskie bez granic