3 października 2017 r. w Krośnie Odrzańskim odbędzie się spotkanie poświęcone zasadom przyznawania Lubuskich Bonów Rozwojowych. Wszystkich zainteresowanych Bonami zapraszamy od godz. 10:00 do 13:00 do Sali 1000-lecia. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) oraz jednorazowe (egzamin). Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN. 

Aby skorzystać z dofinansowania należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bony.region.zgora.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl