30 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie z zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przez płatników składek oraz zasad kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje m.in. na temat trybu przeprowadzania obu kontroli oraz zasad oceny wyników kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zapisy pod numerem telefonu (68) 32 94 215 lub na SOK. Tego samego dnia odbędzie się także dyżur telefoniczny eksperta ZUS w zakresie zasad ustalania prawa do zasiłku pogrzebowego i dokumentacji niezbędnej do jego przyznania. Zainteresowani podczas dyżuru telefonicznego dowiedzą się komu, na jakich warunkach i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek oraz jaką dokumentację trzeba przedstawić aby uzyskać prawo do zasiłku. Dyżur telefoniczny odbędzie się w godz. od 12:00 do 13:00, poprowadzi go pani Andżelika Sklarsky pod numerem telefonu (68) 329-43-69.