Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rozpocznie regulowanie płatności wobec dostawców/usługodawców przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). Mechanizm polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT.

Kwota netto trafi bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a kwota VAT-u na utworzony automatycznie przez bank specjalny rachunek rozliczeniowy VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Mechanizm Split Payment nie dotyczy rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie:
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/mechanizm-podzielonej-platnosci