Na podstawie Uchwały Nr 206/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku dotyczącej wszczęcia procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego w sprawie propozycji zmiany nazwy Powiatu Krośnieńskiego na Powiat Krośnieńsko-Gubiński.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego w przedmiotowej sprawie.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań konsultacyjnych zorganizowanych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Krośnieńskiego, według poniższego harmonogramu.

Informacja dot. harmonogramu spotkań konsultacyjnych.pdf