Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że w 2022 r. zrealizowała zadanie pn.  „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie”Prace były prowadzone ze wsparciem finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu  „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest na lata 2019-2023oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

W 2022 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 8,92 Mg

Unieszkodliwiono 8,92 Mg czyli 706 m2 wyrobów zawierających azbest.