Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej Dyrekcji oraz Pracownikom Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego Sp z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim pragnę przekazać słowa uznania oraz najlepsze życzenia, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją ku temu, by zaznaczyć jak istotna jest wykonywana przez Państwa praca. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie za codzienną troskę o nieprzerwane dostarczanie niezbędnych mediów, a także dbałość o czystość, terminowość świadczonych usług, a także pracę nierzadko w trudnych warunkach.

Doceniając Państwa starania życzę, aby podczas codziennego wypełniania obowiązków spotykali się Państwo z życzliwością krośnian, a działalność zawodowa była dla Was źródłem satysfakcji każdego dnia.

marek cebula niebieskie