Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, zaprasza mieszkańców na spotkanie informujące o ogólnych zasadach przyznawania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do tych z Państwa, którzy w swoich jednorodzinnych budynkach mieszkalnych planują np.: wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, termomodernizację (w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) itp.

 

Mieszkańcy otrzymali już ponad 2,5 mln zł dotacji, jednak większość nie zdecydowała jeszcze o podjęciu starań.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w dniu 1 grudnia 2023 roku o godz. 16:00 (piątek).

Szczegóły pod nr tel. 502624612