Przypominamy, że w związku z przebudową drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice do miejscowości Łochowice został wyznaczony objazd. Poruszanie się po placu budowy jest zabronione (za wyjątkiem mieszkańców z posesji zlokalizowanych przy nim). Prosimy o stosowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.