W dniach od 12 do 13 lutego 2024 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, którzy w tym roku kończą 19 lat życia. Ma ona na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej.

Jest to obowiązek każdego młodego mężczyzny, wynikający z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Więcej informacji dotyczących organizacji i przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie można uzyskać pod numerem telefonu: 68 410 9755 lub 502 624 614.