- Dobrze to u państwa wygląda, gratuluję - mogą być państwo jednym z dobrych przykładów działania - tymi słowami Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podsumował kilkunastomiesięczną pracę nad strategią partnerstwa Krośnieński Obszar Funkcjonalny, którego Gmina Krosno Odrzańskie jest liderem.

Krośnieński Obszar Funkcjonalny (KOF) to partnerstwo obejmujące osiem samorządów z terenu powiatu krośnieńskiego. Są to miasto Gubin, gminy wiejskie: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin i Maszewo, gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie oraz Powiat Krośnieński. Zostało związane po to, by jeszcze skuteczniej sięgać po fundusze unijne, które będą dedykowane właśnie takim porozumieniom. Od samego początku w tworzeniu inicjatywy jaką jest Krośnieński Obszar Funkcjonalny pomagają przedstawiciele Związku Miast Polskich, co jest możliwe dzięki zakwalifikowaniu się do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”. Oprócz projektów wspólnych, a takim niewątpliwie będzie organizacja transportu publicznego na obszarze powiatu krośnieńskiego każdy z samorządów mógł zgłosić swoje indywidualne zadania, których realizacja służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Dowolność była jednak ograniczona, bowiem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej jasno określił obszary, w ramach których samorządy będą mogły sięgnąć po dodatkowe środki.

Do końca 2027 r. partnerstwo KOF sięgnie po ponad 10 mln Euro z Unii Europejskiej, które zainwestowanych zostanie w rozwój regionu. Oprócz projektów wspólnych, wśród których najważniejsze z nich to mobilność miejska i walka z wykluczeniem transportowym oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Gmina Krosno Odrzańskie zainwestuje w powstanie centrum kultury w górnej części miasta z salą kinową na 120 osób, modernizację skarpy nadodrzańskiej na potrzeby banku genotypu winorośli oraz inkubator przedsiębiorczości.

Więcej informacji o spotkaniu TUTAJ.

https://lubuskie.pl/wiadomosci/21783/krosnienski-obszar-funkcjonalny-blisko-gotowej-strategii

2024 01 24 b konferencja KOF U Marszałkowski 3 of 9