Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na obszarze całego kraju przedłużono obowiązywanie stopieni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do dnia 31.05.2024 r. do godz. 23.59.

Wprowadzenie tego stopnia alarmowego związane jest z ewentualnymi zagrożeniami cyberatakami na systemy i sieci teleinformatyczne.

Wprowadzenie stopni alarmowych nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.