Z okazji Dnia Sołtysa pragnę przekazać serdeczne życzenia w imieniu samorządu Gminy Krosno Odrzańskie. Dziękuję za zaangażowanie i wkład w rozwój i funkcjonowanie naszej lokalnej społeczności.

Jako przedstawiciele Sołectw są Państwo w stałym kontakcie z różnymi instytucjami, zabiegając o sprawy bliskie mieszkańcom. Efektem współpracy z krośnieńskim samorządem, który dostrzega potrzeby środowisk wiejskich, jest szereg wykonanych prac inwestycyjnych, jak również plany, których realizacja przypada na najbliższe miesiące i lata. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz Państwa gotowość do współdziałania dla dobra wspólnego.

Życzę, aby czerpali Państwo siłę i satysfakcję z pełnionej funkcji i mimo upływu czasu wypełniali powierzone obowiązki z równie wielkim zapałem i determinacją. Niech podejmowane wysiłki przynoszą owoce w postaci dalszego rozwoju Sołectw, poprawy warunków życia mieszkańców oraz umacniania więzi międzyludzkich.

podpis Anna Mikołajczyk