Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2024 r. będzie funkcjonował bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych i powrotny wg załączonego rozkładu.
 
BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.