W związku z remontem nawierzchni ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim od numeru 35 do początku wąwozu w Marcinowicach będą występowały utrudnienia w ruchu na tym odcinku. W związku z tym prosimy o stosowanie się do wprowadzonego czasowego oznakowania. Planowany termin zakończenia robót to 22 kwietnia br. 

remont Nadodrzańskia copy