W związku z rozpoczynającym się w dniu 15 kwietnia 2024 r. remontem ulic: Dąbrowskiego, Kilińskiego i Konopnickiej oraz możliwością wystąpienia utrudnień w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 6:00 odbędzie się zamienny odbiór odpadów zmieszanych z czarnych pojemników, w celu opróżnienia koszy i pozostawienia ich pustych na Państwa posesji. Przedmiotowy odbiór nastąpi w zamian za wynikający z harmonogramu wywóz odpadów w dniu 22.04.2024 r.

Prosimy o wystawienie koszy w dniu 15 kwietnia 2024 r. do godziny 6:00.