Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033   

Załączniki

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu ora zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Załączniki