W dniu 15 czerwca 2016 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szół w Kośnie Odrzańskim, który zostanie utworzony z dniem 1 września 2016 r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim i Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim.


Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/wakaty/282/44/Dyrektor/