W dniu 23 czerwca 2016 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośnie Odrzańskim, który powstanie z dniem 1 września 2016 r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie Odrzańskim i Przedszkola w Starym Raduszcy z oddziałem w Czarnowie.


Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/wakaty/282/45/Dyrektor/