Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (http://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnien) do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 18.00 na drodze krajowej nr 29, pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Marcinowicami potrwa remont cząstkowy nawierzchni jezdni. W czasie prac remontowych wystąpi ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. Przewidywany czas oczekiwania: do 10 minut.