Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim poszukuje 2 osób na stanowisko pracownika socjalnego. Szczegóły konkursu na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie/ w zakładce "ogłoszenia o pracy". Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 12 w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r.

Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 3360.