Miło nam poinformować, że Gmina Krosno Odrzańskie pozyskała ze środków unijnych ponad 2,3 mln zł na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”. Projekt zapewni mieszkańcom pełen wachlarz e-Usług. Zostanie stworzona tzw. „karta mieszkańca”, dzięki której każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł zagłosować w budżecie obywatelskim, zapisać dziecko do przedszkola, czy szkoły, sprawdzić stan opłat lokalnych, dokonać płatności on-line oraz sprawdzić status swoich spraw urzędowych. Ponadto dla zapewnienia wymiany danych zostanie utworzona sieć światłowodowa łącząca jednostki organizacyjne Gminy oraz wybudowane zostanie Centrum Zarządzania siecią oraz Data Center, które będzie przetwarzać i archiwizować wszystkie dane.

Realizacja projektu potrwa do końca 2017 r. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.