W związku z planowanym na dzień 16 sierpnia 2016 r.  rozpoczęciem pierwszego etapu realizacji zadania realizowanego pn. „Budowa ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Armii Ludowej – I etap” polegającego na wykonaniu odcinka  drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, zatok postojowych,  zjazdów  do posesji z kostki betonowej brukowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożeniu nowego kabla energetycznego oraz montażu 23 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu  LED uprzejmie informujemy o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego wraz ze zmianą oznakowania na ul. Kościuszki.

W związku z planową zmianą organizacji mogą wystąpić utrudnienia w ruch drogowym. Planowany termin zakończenia prac: 15 września 2016 r.