Gmina Krosno Odrzańskie  zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania „Adaptacja budynku Pocztowa 9-11
na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”.

zaproszenie szczegółowe - pobierz

druk oferty - pobierz