Do 20 listopada pełnoletni mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych mogą zgłaszać się do prac w Zespole Opiniującym, którego zadaniem będzie ustalenie kształtu listy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Zgłoszenie do pracy w Zespole Opiniującym o treści: „Deklaruję chęć pracy w Zespole Opiniującym Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2016” można składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim na gotowych formularzach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem „Zespół Opiniujący Budżetu Obywatelskiego 2016”, a także wysłać skan na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zespół Opiniujący będzie miał również prawo sugerowania nowych rozwiązań w zakresie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2016, w tym zmiany miejsca ich realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, wyłącznie po uprzedniej konsultacji i za zgodą autorów propozycji.

W skład ekspertów obywatelskiego Zespołu Opiniującego wchodzić będzie:

a) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,

b) jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej,

c) jeden przedstawiciel Rady Seniorów,

d) dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie losowo wybranych spośród zgłoszonych osób,

e) dwóch, pełnoletnich, losowo wybranych spośród zgłoszonych osób, mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.

Weryfikacji zgłoszeń do pracy w Zespole Opiniującym oraz losowanie mającego na celu wyłonienie zgłoszonych kandydatów przeprowadzi Komisja. Losowanie mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących uczestniczyć w pracach Zespołu Opiniującego odbywa się na zasadzie dobrowolnego naboru. Za pracę w Zespole Opiniującym nie jest pobierane wynagrodzenie.

________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować na jakie zadania przekazać część środków gminnych. Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na ich realizację w 2016 roku wyniesie 350.000 zł.

Propozycje projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 propozycje zadania inwestycyjnego, każdą na  odrębnym formularzu. Nowością jest obowiązek zebrania 30 głosów poparcia pod zgłaszanym pomysłem. Stosowny formularze można pobrać TUTAJ, a także, w wersji papierowej z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zgłaszane propozycje do Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, a nie remontowy.
Proponowane projekty mogą dotyczyć realizacji zadań na terenach będących wyłączną własnością Gminy Krosno Odrzańskie oraz mieszczących się w kompetencjach Gminy. Wypełniony Formularz w terminie od 1 do 30 listopada
2015 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do urny lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem "Budżet Obywatelski". Można też, po zeskanowaniu, przesłać go na adres poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych projektów. Dokona jej, podobnie jak przed rokiem, Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego powołana Zarządzeniem Burmistrza wspierana przez Zespoły - Techniczny i Opiniujący. Ostateczna lista projektów podlegających głosowaniu zostanie opracowana do dnia 9 stycznia
2016 r. Od 18 do 29 stycznia 2016 r. potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec na specjalnie przygotowanych ankietach będzie mógł wybrać maksymalnie jedno zadanie z przedstawionej listy. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego do pobrania poniżej