Znana jest już lista inwestycji, z której mieszkańcy wybiorą te, do realizacji w 2016 roku w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie do Urzędu Miasta wpłynęło 30 wniosków, spośród których 8 zawierało błędy formalne.

Pozostałe 22 poddano weryfikacji merytorycznej pod kątem szacunkowej kwoty zadania, możliwości jego realizacji, gospodarności, itp. 3 pomysły odrzucono, a 19 poprawnych zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym, zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców.

Od 18 do 29 stycznia mieszkańcy na specjalnych ankietach, które będą w tym czasie dostępne w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl/budzetobywatelski będą mogli zaznaczyć maksymalnie 1 zadanie, które ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Ponieważ cała akcja realizowana jest w oparciu o zapisy uchwały o konsultacjach społecznych, głosujący są zobowiązani zaznaczyć „TAK” przy wybranej przez siebie pozycji oraz „NIE” przy pozostałych. Aby głos był ważny nie można żadnej zostawić wolnej kratki.

Lista zadań poddanych pod głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Krosno Odrzańskie:

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Orientacyjny koszt

1. Doposażenie skateparku w urządzenia do skateboardingu. 64.627,00 zł
2. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Wężyskach wyposażony
w urządzenia do zajęć ruchowych, siłowych i fitness.
70.000,00 zł
3. Oświetlenie ulicy w Marcinowicach od numeru 30 B w stronę numeru 27 A. 70.000,00 zł
4. Powstanie nowego placu zabaw i rekreacji dla dzieci na terenie Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 zł
5. Rewitalizacja placu za Biblioteką Miejską na potrzeby "Czytelni pod chmurką". 70.000,00 zł
6. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki rowerowej
i budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych.
70.000,00 zł
7. Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego 5D-5G w Krośnie Odrzańskim – etap I. 70.000,00 zł
8. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 zł
9. Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych od 1 roku życia do 3 lat przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 56.000,00 zł
10. Wykonanie placu zabaw oraz ławek przy Szkole Podstawowej nr 3
w Krośnie Odrzańskim.
60.000,00 zł
11. Budowa chodników w miejscowościach Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej. 70.000,00 zł
12. Doposażenie placów zabaw, montaż elementów fitness oraz doposażenie świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie. 70.000,00 zł
13. Oświetlenie drogi w miejscowości Chyże na działce oznaczonej nr 136. 70.000,00 zł
14. Doświetlenie głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim - od bramy wejściowej w kierunku ołtarza. 70.000,00 zł
15. Budowa chodnika przy ul. Nadrzecznej w Osiecznicy, od ul. Jana Pawła II do ul. Kościelnej. 70.000,00 zł
16. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy. 50.000,00 zł
17. Budowa sceny widowiskowej na kompleksie sportowym KPN "Tramp Osiecznica", dz. nr 511/3 na ul. Szkolnej w Osiecznicy. 68.282,55 zł
18. Budowa oświetlenia boisk treningowych Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej 27.
70.000,00 zł
19. "Nowa Baszta" - rewitalizacja tarasu widokowego przy
Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim.
70.000,00 zł

Burmistrz wprowadzi do budżetu 2016 roku zadania z największa liczbą głosów, do wyczerpania puli 350 tys. zł.