Gdy trzy lata temu na światło dzienne wyszła katastrofalna sytuacja finansowa gminy, nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się, że w zaledwie trzydzieści kilka miesięcy uda się wyjść na prostą. A jednak. Tylu inwestycji Krosno Odrzańskie dawno nie widziało. Cała gmina staje się pomału placem „budowy”. Prezentujemy listę najważniejszych inwestycji zrealizowanych w latach 2010-2017:
 

1. Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części Gminy (Krosno Odrzańskie, Kamień, Morsko, Łochowice, Gostchorze, Chyże, Marcinowice, Osiecznica, Bielów, Czetowice, Radnica, Szklarka Radnicka).

2. Wodociąg obiegowy w lewobrzeżnej części Gminy (Wężyska, Chojna, Czarnowo, Sarbia, Retno, Strumienno, Nowy Raduszec, Stary Raduszec, Brzózka, Sarnie Łęgi) wraz z modernizacją ujęcia wody w Wężyskach i nowymi hydrantami przeciwpożarowymi.

3. Modernizacja targowiska miejskiego (etap I) jako jedna z inwestycji mająca na celu poprawę wizerunku centrum Krosna Odrzańskiego. W ramach zadania wykonano zespołów 47 boksów handlowych, ogólnodostępne toalety, nowe zadaszenie, ozdobny mur oraz zatoki parkingowe.


4. Modernizacja ul. Prądzyńskiego – jednego z głównych szlaków komunikacyjnych w centrum miasta łączących Plac 11. Pułku z Parkiem 1000-lecia.


5. Kompleks boisk sportowych przy ul. Pułaskiego. W ramach inwestycji powstały boiska do siatkówki i koszykówki, skatepark, bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Część zadań dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


6. Modernizacja kąpieliska w Łochowicach wykonana ze środków unijnych pozwoliła m.in. na poszerzenie plaży, czyszczenie linii brzegowej, remont pomostu, budowę wieży dla ratownika, nowe ogrodzenie oraz montaż monitoringu.


7. Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej była możliwa dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).


8. Centrum rekreacyjne przy ul. Pocztowej powstało po zmodernizowaniu starej hali sportowej. Kręgielnia i kort do squash`a zachęcają do aktywnego wypoczynku zarówno krośnian, jak i turystów.


9. Remont sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 polegał na wymianie podłogi oraz odświeżeniu ścian i sufitu. Wszystko to z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


10. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Chrobry II stanowiła pierwszy etap inwestycji. Kolejnymi będą budowa ciągów pieszych oraz montaż oświetlenia ulicznego.


11. Modernizacja kotłowni zasilającej Szkołę Podstawową nr 3, Gimnazjum i Halę Sportowo – Widowiskową pozwoliła nie tylko na ekologiczne rozwiązanie grzewcze, ale także na oszczędności na wydatkach związanych z ogrzewaniem. Zadanie dofinansowano z UE.


12. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Osiecznicy to inwestycja zrealizowana w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Obiekt został ocieplony oraz zyskał nową elewację, dzięki czemu poprawie uległ także wizerunek budynku.

13. Wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych przy moście Elizy oraz uzupełnienie wałów strategicznych pomiędzy Starym Raduszcem a Strumiennem wpłynęło na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

14. Remont Przedszkola w Starym Raduszcu – najmniejszej placówki oświatowej w Gminie Krosno Odrzańskie polegał na wymianie dachu.

15. Budowa dwóch wież ciśnień w Gostchorzu i przy ul. Działkowców pozwoli zasilić w czystą wodę mieszkańców części sołectw z prawobrzeżnej części Gminy Krosno Odrzańskie.

16. Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 23 stanowi kolejną inwestycję poprawiającą wizerunek centrum miasta.

17. Remont parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 pozwolił na wymianę nawierzchni i poprawę estetyki wokół placówki.


18. Remont sanitariatów i wymiana instalacji w Przedszkolu nr 3 to inwestycja realizowana ze środków unijnych, która znacznie poprawiła komfort użytkowania obiektu.

19. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostchorzu dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

20. Budowę chodników w Wężyskach zrealizowano dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, któremu dali wyraz głosując na te zadania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

21. Doposażenie szkół w laptopy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne uczyniło krośnieńskie szkoły jednymi z najnowocześniejszych w województwie.

22. Sukcesywne zagospodarowanie zieleni miejskiej wpływa na poprawę estetyki miasta. Zadanie realizowane jest przy współpracy Wspólnot Mieszkaniowych.


23. Budowa drogi i kanalizacji rozdzielczej przy ul. Mickiewicza to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców, którzy dzięki jej realizacji doczekali się estetycznych dróg między blokami i parkingów.

24. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kopernika usprawniła komunikację  oraz zaowocowała powstaniem nowych miejsc parkingowych.

25. Modernizacja ul. Szkolnej w Osiecznicy miała związek z prowadzoną tam wcześniej inwestycją kanalizacyjną i polegała na przełożeniu nawierzchni drogi na całej powierzchni celem nadania właściwego profilu i spadku.


26. Budowa chodnika łączącego Bulwar św. Jana Pawła II z obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji wiąże się z powstaniem tam pola namiotowego. Ułatwi także turystom dotarcie na kręgielnię i squash`a.

27. Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu a Kościuszki polegało na wyłożeniu kostką brukową szlaku pieszego często uczęszczanego przez mieszkańców tej części miasta.

28. Place fitness w Partu Tysiąclecia i w porcie rzecznym powstały z troski o rozwój fizyczny dorosłego pokolenia mieszkańców Krosna Odrzańskiego i cieszą się ich dużym zainteresowaniem.


29. 7 nowych placów zabaw dla dzieci wykonano w różnych częściach gminy Krosno Odrzańskie, aby najmłodszym mieszkańcom i ich rodzicom umożliwić spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

30. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolnej części Krosna Odrzańskiego, objętej nadzorem Konserwatora Zabytków pozwoli na realizację tam długo wyczekiwanych inwestycji.

31

31. Budowa chodnika we wsi Wężyska od posesji nr 70 do 110 (ok. 350 m). 

32

32. Budowa drogi na Osiedlu Bolesława Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim 

33

33. Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim

34

 34, Montaż lampy przy schodach przy ul. Kopernika

35

35. Modernizacja ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim

36

36. Nowy chodnik i lampy przy dojściu do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim

37

37. Oświetlenie drogi Łochowice - Bielów

38

38. Oświetlenie drogi rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami - II etap

39

39. Remont komina przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, ul. Szkolna 15

40

40. Ułożenie płytek podłogowych w szatni zlokalizowanej w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

41

41. Utwardzenie dojścia do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim

42

42. Uzupełnienie oświetlenia w Marcinowicach

43

43. Wymiana nawierzchni asfaltowej - odcinek drogi gminnej Gostchorze od drogi wojewódzkiej do jeździeckiego klubu sportowego (ok. 300 m)

44

44. Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Starym Raduszcu

DSC03035

45. Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim -– w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

  ulsienkiewicza

 46. W 2019 r. Gmina Krosno Odrzańskie zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim”. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 586.894,00 zł.