1. Wykonanie aktywnego oznakowania nad przejściem dla pieszych na ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim. Koszt -27.798,00 zł w tym dofinansowanie 20.000,00 (Fundacja Orlen – dar serca)

01sp2

2. Budowa ul. Dąbrowskiego - I etap, Koszt - 701.900,17 zł – środki własne gminy.

 02dabrowskiego

 3. Budowa ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Spokojnej – II etap. Koszt: 867.297,45 zł – środki własne gminy.

03dabr konop

 4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki 15. Koszt: 19.900,00 zł – środki własne gminy

04kosciuszki

 5. Budowa ścieżki rowerowej Krosno Odrz. - Łochowice wraz z linia zasilającą. Koszt:: 688.137,46 zł - środki własne gminy

 05sciezka lochowice

 6. Budowa ulic na Osiedlu Chrobry II - III etap. Koszt: 341.428,46 zł – środki własne gminy

 06chrobry

 7. Przebudowa drogi dojazdowej do przedszkola nr 4. Koszt: 99.984,45 zł – środki własne gminy

 07p4

 8. Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza. Koszt: 57.875,40 – środki własne gminy

08mickiewicza

9. Remont drogi w Czetowicach. Koszt: 134.014,59 z tym dofinansowanie 118.000 (Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie.

09czetowice

10. Remont wewnętrznych dróg gruntowych: Gostchorze, Kamień, Osiecznica, Krosno Odrz.. Koszt: 568.279,25 zł, - środki własne gminy

10drogi

11. Budowa infrastruktury dla pieszych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie: chodnik w Czarnowie, Sarbi, Bielowie, Osiecznicy, Radnicy, Szklarce Radnickiej, Marcinowicach. Koszt: 96.871,64 zł – środki własne gminy

11piesi

 12. Budowa miejsc parkingowych przy Piastów 2. Koszt: 119.771,80 – środki własne gminy

 12p2

 13. Przebudowa ulic na osiedlu Piastów. Koszt: 597.975,64 zł – środki własne gminy

 13piastow

 14. Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w m. Wężyska – remont dwóch istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku świetlicy wiejskiej w m. Wężyska. Prace polegały na: częściowym zbiciu tynków ze ścian, tynkowaniu, szpachlowani i malowaniu ścian, wymianie grzejników, ułożeniu ceramiki na podłodze i ścianach łazienek, wymianie armatury, wymianie drzwi. Koszt remontu: 39.360,00 zł brutto – środki własne Gminy, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

 14lazienki

15. Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego 3 słupy oświetleniowe stanowiące przedłużenie istniejącego oświetlenia na dz. nr 645/89 przy ul. Prądzyńskiego w Krośnie Odrzańskim. Koszt: 15.990,00 zł brutto, środki własne Gminy

15slupy

16. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim – wykonanie kablowej linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej DK 29 na odcinku ul. Poznańskiej (od ronda do krzyżowania z ul. Kościuszki) wraz z doświetleniem 8 przejść dla pieszych. Koszt robót budowlanych wraz robotami dodatkowymi: 553.282,86 zł brutto - środki własne Gminy

16poznanska

17. Budowa obiektu handlowo-usługowego przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim – przygotowanie dokumentacji budowlanej, zakup, dostawa i montaż kontenerowego obiektu usługowo-handlowego o wymiarach 6x12 m do obsługi „Rybosfery”, wykonanie przyłączy, wykonanie utwardzenia terenu pod kontener oraz utwardzenia terenu przed budynkiem Koszt inwestycji: 316.728,59 zł brutto – środki własne Gminy

17rybos

18. Zmiana sposobu użytkowania budynku OHP na przedszkole wraz rozbudową o zewnętrzny szyb windy, dz. nr 603/1 w m. Krosno Odrzańskie – I etap - w ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną i wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu parteru i I piętra budynku na potrzeby Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Utworzono 5-oddziałów przedszkolnych na łącznie 124 dzieci, zakupiono pełne wyposażenie kuchni wraz z windą towarową, zakupiono meble do sal, zabawki oraz wyposażenie placu zabaw. Koszt inwestycji: ponad 2.242.724,52 zł brutto, środki własne gminy i LRPO 2020

18p2

19. Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim – etap II. Zakres prac obejmował: położenie trawnika ze sztucznej trawy – 220 m2 oraz montaż nowej furtki i bramy wjazdowej od SP3 od strony ul. Pułaskiego. Koszt 99 582,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy w ramach budżetu obywatelskiego.

19sp3

20. Wymiana rynien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim. Koszt : 35 728,80 zł brutto, Zadanie realizowane ze środków własnych.

20sp1