Lp.

Nazwa zadania

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Nazwa programu

Uwagi

1.

Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice

690 841,11

254 411,00

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

1900 m2 ścieżki rowerowej

2.

Modernizacja drogi gminnej Osiecznica - Krosno Odrzańskie

15 000,00

   

środki własne Zakup 70 ton masy na wykonanie nawierzchni

3.

Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim 2 etap

1 237 246,18

586 894,00

Fundusz Dróg Samorządowych

1495 m2 nowej nawierzchni ulicy, 1098 m2 ciągu pieszo rowerowego i chodnika

4.

Montaż wiat przystankowych

27 164,84

   

środki własne

5.

Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do SUW

487 080,00

   

środki własne – Montaż 8 wiat

6.

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Raduszec

56 551,29

   

środki własne 160 m2 nawierzchni z płyt betonowych, 100 mb

7.

Modernizacja drogi gminnej nr 000815F w m. Radnica

42 228,36

36 000,00

Lasy Państwowe

176 m2 nowego chodnika

8.

Remont chodnika w m. Szklarka Radnicka

21 850,67

   

Przy udziale Funduszu sołeckiego 115 m2 wyremontowanego chodnika

9.

Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed Szkołą Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim etap III

57 500,00

   

Budżet obywatelski - wykonanie  154,40 m2 trawy sztucznej przed budynkiem SP3

10.

Utwardzenie nawierzchni dróg i przejść przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim.

35 000,00zł

   

środki własne - wykonano około 285 m2 nawierzchni z kostki brukowej.

11.

Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie

312337,60

44 880,40

 

Powstały 3 oddziały przedszkolne, 1 oddział integracyjny,  2 łazienki, mini plac zabaw

12.

Budowa oświetlenia w porcie rzecznym Gostchorze

22 000

   

Budowa 120 m linii kablowej  i 4 słupy oświetleniowe

13.

Utworzenie klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim

653 502,34

310 046,52

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019

 

14.

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola nr 3w Krośnie Odrzańskim w ramach zadania: Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Piastów 6 d

2 .053.043,90

   

Żłobek oddany do użytkowania , ale zadanie jako całość nie zostało ukończone. Pozostaje do wykonania taras, remont zaplecza kuchennego.

15.

Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku

3 938 368,19

1 592 913,90

UMWL

Uzyskano 8 lokali mieszkalnych i lokal do działalności usługowej

16.

Remont kominków wentylacyjnych na budynku Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy

28 885,06

   

Remont 5 kominów wentylacyjnych

17.

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie

3 698 714,21

 

UMWL

Wysokość dotacji nie znana

18.

Adaptacja i rozbudowa HSW w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę

3 074 169,18

   

środki własne

19

Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszcu – świetlica wiejska

993 854,60

   

środki własne

20

Rozwój terenów zielonych – Park Tysiąclecia + promenada

6 842 529,31

   

Oddane do użytkowania, zadanie nie rozliczone z uwagi na niedostarczenie przez wykonawcę kompletu dokumentów.

21

Remont łazienek w Przedszkolu w Starym Raduszcu

59 350,00

   

środki własne

22.

Remont wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim

50 650,00

   

środki własne

23.

Wymiana okien i drzwi w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

45 018,00 zł

   

środki własne

24.

Tor do jazdy na rowerze PUMPTRACK

276 750,00 zł

   

środki własne – 165 mb toru i 27 m2 powierzchni do odpoczynku.