Sprzedaż nieruchomości:

Aktualna oferta znajduje się na BIP

Oferty sprzedaży zamieszczanie są również w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) i zawierają:

a) lokalizacja i nazwa działki
powierzchnia terenu
max. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku [ha])
możliwość powiększenia terenu (krótki opis)

b) stan prawny nieruchomości
właściciel
aktualny plan zagospodarowania (T/N)

c) dostęp do drogi
droga dojazdowa do działki (rodzaj nawierzchni, szerokość)
droga ekspresowa lub autostrada (odległość w km)
najbliższe lotnisko międzynarodowe (odległość w km)

d) infrastruktura na terenie
elektryczność (T/N) (jeśli nie ma, podać odległość do najbliższego przyłącza)
woda (T/N) (jeśli nie ma, podać odległość do najbliższego przyłącza)
kanalizacja (T/N) (jeśli nie ma, podać odległość do najbliższego przyłącza)
oczyszczalnia ścieków (T/N) (jeśli nie ma, podać odległość w km)
telefon (T/N)

Link do SIP https://www.krosnoodrzanskie.pl/system-informacji-przestrzennej