Pismo skierowane do organizacji pozarządowych, dotyczące realizacji zadań publicznych dofinansowanych z Gminy Krosno Odrzańskie w stanie epidemii. Treśc pisma [POBIERZ]