W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów informujemy, że od soboty 10 października cała Polska zostaje objęta tzw. „żółtą strefą”. Powyższe wiąże się z OBOWIĄZKIEM ZAKRYWANIA NOSA I UST W CAŁYM KRAJU we wszystkich miejscach publicznych - zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem.

 

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Powyższe kwestie omawiane były również podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie którego przedstawiono aktualną sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy. Burmistrz Marek Cebula przypominał, że podstawowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zaleceń związanych z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego w tych obiektach i miejscach, które podlegają stosowaniu tych ograniczeń. Jednocześnie Burmistrz Krosna Odrzańskiego wydał zalecenia w zakresie konieczności monitorowania przebiegu epidemii na terenie Gminy oraz wprowadzanych nowych ograniczeń epidemiologicznych, co pozwoli na skuteczne podejmowanie działań zapobiegawczych.

Aktualne informacje dotyczące ochrony przed koronawirusem można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus