W związku z przypadkami wykrycia COVID-19 u pracowników jednostek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat 3, uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, ich rodzice, rodzeństwo oraz domownicy a także dzieci z grupy "Jeżyki" ze Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim wraz z domownikami zostali objęci kwarantanną.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej nr 2 został wprowadzony hybrydowy system nauczania, tzn. klasy I- III uczą się stacjonarnie, natomiast klasy IV – VIII zdalnie.

Pozostałe placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na chwilę obecną pracują bez zmian.

Władze gminy są w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oraz SANEPIDEM na bieżąco monitorując sytuację.
Przypominamy o stosowaniu rygorów sanitarnych tzn. noszeniu maseczek, dezynfekcji i zachowaniu dystansu społecznego. Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i innych.