Zaktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia plakaty zawierające zasady, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz plakaty zawierające zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2.

Plakaty znajdują się pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania