Informujemy o  trzecim z bezpłatnych webinarów dla osób młodych, które nie ukończyły 29. roku życia, a utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą.

O webinarze

Podczas webinaru przedstawimy projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dodatkowo przedstawicielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem omówi projekt pt. Własna firma – strat dla młodych.

Wskażemy też inne formy wsparcia dla osób do 30. roku życia, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z województwa lubuskiego w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i obecnie nie pracują.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w czwartek 25 marca 2021 r. od 10:00 do 11:30 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-dla-mlodych-ktorzy-stracili-prace-w-wyniku-covid-19-3-grupa/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

  • Na zgłoszenia czekamy do 24 marca 2021 r.
  • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 480.
  • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się w dniu webinaru.

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem