Krosno Odrzańskie wprowadza pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców z terenu Gminy. Ma on przede wszystkim pomóc przetrwać firmom w trudnym okresie pandemii i zniwelować skalę ewentualnych zwolnień i strat. Z aktualnie dostępnych danych wynika, że co trzecia polska firma odnotowuje spadek przychodów.

 

Problemy przedsiębiorstw, szczególnie małych, związane z epidemią koronawirusa zaczynają się nawarstwiać, a właściciele starają się zabezpieczyć przed jej negatywnymi skutkami. Nie zawsze jest to jednak możliwe i wówczas jednym z ostatecznych rozwiązań są zwolnienia pracowników.

Wprowadzając odroczenia i ulgi finansowe chcemy chronić pracowników i właścicieli firm z terenu naszej Gminy – podkreśla burmistrz Marek Cebula przedstawiając zapisy tzw. „Krośnieńskiego Parasola Antykryzysowego”. Pomoc udzielana będzie dwutorowo:

1. Przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek obrotów (nie mniej niż 20% w okresie dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do dwóch analogicznych kolejnych miesięcy w 2019 r. lub nie mniej niż 30% za okres 1 miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego) oraz podmioty z najbardziej zagrożonych branż wskazanych przez rząd RP w rozporządzeniach Ministra Zdrowia (m.in. branża hotelarska, gastronomia, transport, usługi związane z rekreacją i sportem - np. kluby fitness, czy taneczne zamknięte z dniem 14 marca br., a także salony urody tj. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, itp.) mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości za budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za kwiecień i maj br.;

2. Wszyscy Przedsiębiorcy, oprócz dotychczas obowiązujących ulg, mogą także skorzystać z:

• odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.;
• obniżenia czynszu do 1 zł (za kwiecień i maj 2020 r.) na nieruchomościach wynajmowanych z zasobów gminnych;
• wydłużenia terminu opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do 30 czerwca br.;
• czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych;
• czasowego zawieszenia wszczynania nowych postępowań podatkowych.

Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy wylicza, że koszt wprowadzenia wszystkich ulg i zwolnień dla przedsiębiorców wyniesie 1 000 000 (milion) zł. Pomagamy tym, którzy ucierpieli z powodu pandemii – dodaje burmistrz Marek Cebula.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Podatkowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, tel. 68 410 97 27, 68 410 97 34.

Wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie można składać z chwilą wejścia w życie podjętych uchwał, tj. od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Urząd Miasta niezwłocznie poinformuje Państwa o terminie.

 
UCHWAŁY PODJĘTE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DOT. OPŁATY ZA CZYNSZ

parasol antykryzysowy najważniejsze informacje